Testade och godkända säkerhetskuvert i miljövänlig polyeten

Vi tillhandahåller säkerhetskuvert för att på ett säkert och enkelt sätt lösa hantering av konfidentiellt eller värdefullt material. Säkerhetskuverten är testade av SSF med intyg från Svensk Brand & Säkerhetscertifiering. Kuverten är tillverkade av återvinningsbar polyeten, vilken om den förbränns endast bildar koldioxid och vatten. Vi levererar idag dessa säkerhetskuvert till bl a banker och myndigheter.